بستن
جستجو
Filters

فروشگاه اینترنتی سامسونگ 724. شرایط باز پرداخت وجه و برگشت کالا

شرایط باز پرداخت وجه و برگشت کالا

شرایط باز پرداخت وجه و برگشت کالا 

در صورت ارسال کالا در موارد زیر کالا قابل برگشت میباشد :

1- در صورت هر گونه اشتباه در ارسال کالای درخواستی از سوی سامسونگ .

- در صورتی که تشخیص اشتباه نیازی به باز نمودن بسته بندی اصلی کالا نباشد ، باید بدون مخدوش نمودن بسته بندی اصلی کالا مراتب را گزارش داده و کالا مرجوع گردد .

- در صورتی که تشخیص اشتباه نیاز به باز نمودن بسته بندی اصلی و روشن نمودن دستگاه باشد باید حداکثر 24 ساعت پس از تحویل کالا مراتب را گزارش و کالا مرجوع گردد.

2- در صورت بروز خرابی در کالای ارسال شده تا قبل از پایان هفت روز از زمان تحویل آن باید مراتب به بخش پشتیبانی سامسونگ گزارش شده و در صورت تشخیص کالا مرجوع گردد.

- لازم بذکر است در صورتی که خرابی دستگاه به تشخیص کارشناسان فنی سامسونگ ناشی از عدم استفاده صحیح مشتری باشد کالا فاقد شرایط برگشت کالا میباشد .

با احراز شرایط فوق و تشخیص صحت برگشت کالا در مدت زمان هفت روز پس از تحویل، کالای درخواستی یا تعویض و یا مبلغ پرداختی ظرف 24 ساعت به حساب خریدار مسترد میگردد.